Acte notariale

Procuri pentru obţinerea cărţii de identitate româneşti în România

 Acte necesare pentru întocmirea procurii în vederea reînnoirii cărții de identitate/buletinului expirat:

 • 5 fotografii 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm întocmite la fotograf
 • cartea de identitate / buletinul expirat în original

Pe lânga documentele mai sus menționate împuternicitul va prezenta în România și următoarele documente:

 • actul de identitate si cartea de alegator (daca este cazul);
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani, dupa caz, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie; declaratia de primire in spatiu a gazduitorului, poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica sau a notarului public;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate ( 7 lei );
 • documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (4 ron) sau timbru fiscal de la orice oficiu postal.

Pentru mai multe informații vă rugam să consultați și site-ul DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

NOTĂ:

 • În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească ramasă definitivă și irevocabilă sau, dupa caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
 • Cărţile de identitate româneşti se eliberează doar în România;
 • Legalizările de copii cad în sarcina solicitantului sau a persoanei împuternicite. Dacă solicitantul dorește ca aceste servicii să fie efectuate la Consulatul General al României la Milano, se va percepe o taxă de 30 euro pentru fiecare copie legalizată.

 

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Stare de urgență în Italia pentru prezența Coronavirus

10.02.2020

Începând cu data de 31 ianuarie 2020 și pentru o perioadă de șase luni, Guvernul italian a decretat starea de…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…