Înscriere acte de stare civilă

Înscrierea certificatului de naştere

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificat de naştere, certificat de căsătorie) eliberate de autorităţile italiene au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române. Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea extrasului de stare civilă să solicite transcrierea /înscrierea.

Cadrul legal prevede că, în cazul în care întocmirea actului nu a fost efectuată la oficiul consular, se efectuează în România la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei pe a cărei rază se află domiciliul. 

Consulatul General al României la Milano este competent să efectueze înscrierea certificatelor de naștere italiene în registrele de stare civilă românești și să elibereze certificatului de naștere românesc pentru copiii născuți în regiunile Lombardia și Trentino Alto Adige.

 

Documente necesare în original și copie:  

  • extrasul de naştere multilingv (eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976) - nu necesită apostilarea și traducerea în limba română SAU extrasul de naştere italian în care să fie trecuţi părinţii, apostilat de prefectura locală;
  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte de la oficiul consular);
  • declarație privitoare la domiciliul copilului (formularul se primeşte de la oficiul consular);
  • cărţi de identitate româneşti ale părinţilor copilului, valabile; pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia - paşaport CRDS şi carte de identitate italiană,valabile; pentru cetățenii străini pașaport și carte de identitate națională, valabile;
  • paşapoartele părinţilor copilului, valabile (dacă este cazul);
  • certificatul de căsătorie românesc (pentru cei căsătoriți), sentință de divorț defintivă și irevocabilă (dacă este cazul) şi certificatele de naştere ale părinţilor copilului;

Dosarul poate fi depus de un singur părinte, cetățean român. NU este necesară prezența copilului la depunerea documentelor și nici la ridicarea certificatului.

Daca părinții sunt căsătoriți în străinătate, este obligatorie transcrierea/înscrierea căsătoriei în registrele de stare civila românesti înainte sau concomitent cu solicitarea înscrierii certificatului de naștere pentru minor.

Se recomandă ridicarea certificatului de naștere în termen de 30 de zile de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de naștere, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1, București.

 

 

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…