Home

Lansarea oficiala a Programului de finantare pentru intreprinderile mici, mijlocii si mari

REFERINTE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013 – AP 1, DMI 1.1, OPERATIUNEA 1.1.1: "SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA ŞI MODERNIZAREA SECTORULUI PRODUCTIV PRIN INVESTIŢII TANGIBILE ŞI INTANGIBILE DESTINAT ÎNTREPRINDERILOR"

Autoritatea de management a POS CCE a lansat noul apel de proiecte in cadrul DMI 1.1, Operatiunea 1.1.1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile destinat întreprinderilor.

Termenul limita de depunere a proiectelor de finantare este 25.11.2014.
Termenul maxim de implementare a proiectelor: 31.12.2015.

Vor fi încurajate in special proiectele cu un grad ridicat de inovare tehnologica si care se implementează in zone rurale sau defavorizate.


Va reprezentam in continuare fisa de sinteza a programului de finantare, modificat conform versiunii definitive a „Ghidului Beneficiarului”.

Beneficiari       IMM-uri si intreprinderi mari:

 • costituite si inscrise la Registrul Comertului, care isi desfasoara activitatea in Romania
 • au avut activitate economica in ultimul exercitiu financiar si au inregistrat profit in ultimul bilant
 • nu se afla in situatii de dificultate financiara faliment/insolventa, etc si nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetele publice 

Sectoare de activitate elegibile           Coduri CAEN:

 • Sectiunea B – industria extractiva (cu exceptia carbunelui, petrolului, gazelor naturale)
 • Secţiunea C – industria prelucratoare  (cu exceptia produselor agricole si alimentare, bauturilor, tutunului, otelului si produselor din otel, autovehiculelor)
 • Secţiunea E - distribuţia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitaţi de decontaminare

Activitati elegibile :

 • Extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie,
 • Diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse
 • Modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie.
 • Demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
 • Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului financiar
 • Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă – produse neenergetice).
 • Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
 • Aplicaţii informatice strict legate de proiect
 • Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului.
 • Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Limite maxime ale finantarii nerambursabile        -          

 • Valoarea maxima a finanarrii nerambursabile acordata/proiect:
  • 4 milioane euro/proiect pentru întreprinderi mari
  • 1,5 milioane euro/proiect pentru IMM
  • maxim 10% din valoarea pentru investitii/proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor
 • Rata maxima a finantarii este:
 • pentru întreprinderi mari

a)         15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)         35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)         50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 6 regiuni de dezvoltare.

 • pentru întreprinderi mijlocii

a)         25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)         45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)         60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 6 regiuni de dezvoltare.

 • pentru întreprinderi mici

a)         35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)         55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)         70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 6 regiuni de dezvoltare.

Durata de implementare a proiectului Pana la data de 31.12.2015.

Procedura de selectie  Cererile de finanţare vor intra in etapa de verificare in ordinea inregistrarii on line.

Punctarea a cel puţin unui subcriteriu cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Proiectul trebuie sa obţina minimum 60 de puncte pentru a fi acceptat pentru finanţare.

Poriectele care obtin minimum 80 de puncte vor primi finantare in ordinea inregistrarii acestora, fara a mai astepta evacuarea tuturor proiectelor depuse.

Buget total 60 milioane Euro

Disclaimer

Informaţiile conţinute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu conţine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informaţii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactaţi. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii conţinutului acestui buletin informativ.

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Stare de urgență în Italia pentru prezența Coronavirus

10.02.2020

Începând cu data de 31 ianuarie 2020 și pentru o perioadă de șase luni, Guvernul italian a decretat starea de…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…