Home

Lansarea oficiala a Programului de finantare pentru intreprinderile mici, mijlocii si mari

REFERINTE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 2007-2013 – AP 1, DMI 1.1, OPERATIUNEA 1.1.1: "SPRIJIN PENTRU CONSOLIDAREA ŞI MODERNIZAREA SECTORULUI PRODUCTIV PRIN INVESTIŢII TANGIBILE ŞI INTANGIBILE DESTINAT ÎNTREPRINDERILOR"

Autoritatea de management a POS CCE a lansat noul apel de proiecte in cadrul DMI 1.1, Operatiunea 1.1.1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile destinat întreprinderilor.

Termenul limita de depunere a proiectelor de finantare este 25.11.2014.
Termenul maxim de implementare a proiectelor: 31.12.2015.

Vor fi încurajate in special proiectele cu un grad ridicat de inovare tehnologica si care se implementează in zone rurale sau defavorizate.


Va reprezentam in continuare fisa de sinteza a programului de finantare, modificat conform versiunii definitive a „Ghidului Beneficiarului”.

Beneficiari       IMM-uri si intreprinderi mari:

 • costituite si inscrise la Registrul Comertului, care isi desfasoara activitatea in Romania
 • au avut activitate economica in ultimul exercitiu financiar si au inregistrat profit in ultimul bilant
 • nu se afla in situatii de dificultate financiara faliment/insolventa, etc si nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetele publice 

Sectoare de activitate elegibile           Coduri CAEN:

 • Sectiunea B – industria extractiva (cu exceptia carbunelui, petrolului, gazelor naturale)
 • Secţiunea C – industria prelucratoare  (cu exceptia produselor agricole si alimentare, bauturilor, tutunului, otelului si produselor din otel, autovehiculelor)
 • Secţiunea E - distribuţia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitaţi de decontaminare

Activitati elegibile :

 • Extinderea unei linii de productie existente pentru creşterea capacităţii de producţie,
 • Diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse
 • Modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie.
 • Demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizări corporale) precum:
 • Achiziţia de instalaţii şi echipamente - cu excepţia leasing-ului financiar
 • Achiziţia – cu excepţia leasing-ului financiar – de mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru şi legate de ciclul de producţie (doar pentru codul CAEN B – Industria extractivă – produse neenergetice).
 • Cheltuieli pentru achiziţia de imobilizări necorporale – cu excepţia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile) precum:
 • Aplicaţii informatice strict legate de proiect
 • Brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software pentru procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii, toate legate direct de procesul de producţie aferent proiectului.
 • Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, numai pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Limite maxime ale finantarii nerambursabile        -          

 • Valoarea maxima a finanarrii nerambursabile acordata/proiect:
  • 4 milioane euro/proiect pentru întreprinderi mari
  • 1,5 milioane euro/proiect pentru IMM
  • maxim 10% din valoarea pentru investitii/proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor
 • Rata maxima a finantarii este:
 • pentru întreprinderi mari

a)         15% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)         35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)         50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 6 regiuni de dezvoltare.

 • pentru întreprinderi mijlocii

a)         25% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)         45% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)         60% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 6 regiuni de dezvoltare.

 • pentru întreprinderi mici

a)         35% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucureşti;

b)         55% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunile Ilfov şi Vest

c)         70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 6 regiuni de dezvoltare.

Durata de implementare a proiectului Pana la data de 31.12.2015.

Procedura de selectie  Cererile de finanţare vor intra in etapa de verificare in ordinea inregistrarii on line.

Punctarea a cel puţin unui subcriteriu cu 0 conduce automat la respingerea proiectului.

Proiectul trebuie sa obţina minimum 60 de puncte pentru a fi acceptat pentru finanţare.

Poriectele care obtin minimum 80 de puncte vor primi finantare in ordinea inregistrarii acestora, fara a mai astepta evacuarea tuturor proiectelor depuse.

Buget total 60 milioane Euro

Disclaimer

Informaţiile conţinute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu conţine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informaţii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactaţi. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii conţinutului acestui buletin informativ.

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu membri ai comunității române din Trentino Alto Adige

23.09.2019

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit duminică, 22 septembrie 2019, cu membri ai comunității române din…

Participarea consulului Iulia Cupșa Kiseleff la omagierea soldaților transilvăneni, la Como

21.09.2019

La 21 septembrie a.c., a avut loc, la Como, manifestarea pentru omagierea soldaților transilvăneni și boemieni, căzuți…

Consulul general Adrian Georgescu a participat la evenimentul “LIUTERIA E DIPLOMAZIA”, la Cremona

18.09.2019

Consulul general Adrian Georgescu a participat marți, 17 septembrie 2019, la evenimentul “LIUTERIA E DIPLOMAZIA”.…

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu primarul orașului Bolzano

16.09.2019

La 14 septembrie a.c., consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu primarul orașului Bolzano, Renzo Caramaschi.…