Cetăţenia română

Actele necesare redobândirii cetăţeniei române de către cetățenii R.Moldova

1.Cerere adresată președintelui Autorității pentru Catățenie și lista cu date personale(se obțin de la Consulat și se completează inainte de ziua când depuneți dosarul);

2.Copia legalizată a pașaportului;.

3.Copia legalizată a buletinului de identitate și a fișei insoțitoare;

4.Copia legalizatã a cărţii de identitate/pașaportului soţului/soţiei (dacă este cetățean român);

5.Cazier judiciar detaliat din R.Moldova (este valabil 3 luni). Dacă există o hotărâre/sentință judecătorească de condamnare, va fi depusă o copie conformă cu originalul;

6.Cazier judiciar din Italia (este valabil 6 luni), apostilat; Cazierul și apostila vor fi traduse în limba română;

7.Copii legalizate ale certificatelor de naştere, căsătorie, divorţ (după caz) ale solicitantului;

8.Copii legalizate ale certificatelor de naştere şi/sau deces, căsătorie, divorţ (după caz) ale părinților;

9.Copii legalizate ale certificatelor  de  naştere/deces, căsătorie, divorţ pentru bunici (este suficientă o singură linie, spre exemplu: bunicii din partea mamei/tatălui);

10.Declaraţie personală, autentificată, din care sã rezulte daca aţi mai solicitat redobândirea cetăţeniei române;

11.Declaraţie personală, autentificată, din care să rezulte cã nu intreprindeti şi nu sprijiniţi  acţiuni  impotriva  ordinii de drept și a securității  naţionale;

12.Declaraţie personală, autentificată cu privire la menţinerea domiciliului în străinatate sau stabilirea domiciliului în România;

13.Copii legalizate ale certificatului de naștere și pașaportului pentru copii minori ai titularului;

14.Declarație autentificată a minorului care a împlinit 14 ani, prin care își dă consimţământul pentru redobândirea cetăţeniei române;

15.Declarație autentificată a părinților, prin care își dau acordul pentru redobândirea cetățeniei de către copiii minori ;

16.Copia legalizată a cărţii de identitate italiene și a permisului de ședere italian, aflate în termen de valabilitate ;

Precizãri:

 1. Actele, prezentate fiecare într-o folie de plastic transparentă, vor fi depuse intr-un dosar de plastic cu şinã in ordinea de mai sus. Veți prezenta, separat, și o copie simplă a tuturor documentelor din dosar. Solicitantul va avea asupra sa toate originalele obținute in R. Moldova pentru verificare.

 2. Dosarul se depune în zilele de marți sau joi, în intervalul 12.00-14.00 .

 3. În momentul în care depuneți dosarul, acesta trebuie să fie complet și să respecte prezentele indicații. Documentele din dosar care se autentifică/legalizează la Consulatul General al României la Milano se pot obține în orice zi de lucru cu publicul, în intervalul 9.30 -14.30 cu programare pe www.econsulat.ro

 4. Declarațiile (10,11,12,14,15) se pot autentifica (este de preferat) la Consulatul General al României la Milano, cu programare la adresa www.econsulat.ro.

 5. Vor fi acceptate declarațiile autentificate în R. Moldova dacă respectă condițiile de formă și conținut, impuse de legislația română, și dacă sunt întocmite pe formulare speciale (blanchete speciale de strictă evidență, de culoare bleu). 

 6. Copiile (1,2,3,7,8,9,13,16) se pot legaliza la Consulatul General al României la Milano.

 7. Vor fi acceptate copiiile legalizate în R. Moldova pentru documentele eliberate de autoritățile R. Moldova (1,2,7,8,9,13), numai dacă sunt întocmite pe formulare speciale (blanchete speciale de strictă evidență, de culoare albastră). 

 8. Cererile pot fi depuse numai de foştii cetăţeni români şi descendenţii până la gradul III ai acestora (copii, nepoti și eventual strănepoți);

 9. În cazul schimbării, rectificării sau corectării numelui sau prenumelui, se anexează dovada eliberată de către instituţia în drept;

 10. Pentru a evita probleme generate de modul de ințelegere a Legii 21/1991 (republicată în 2010) sau a acestor precizări este necesară prezența la ghișeu a persoanei care solicită cetățenia româna-pentru o scurtă discuție preliminară- inaintea oricărui demers pe această linie.

 11. CUNOAŞTEREA  LIMBII ROMÂNE (SCRIS ŞI VORBIT) ȘI A CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI ESTE OBLIGATORIE!

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Stare de urgență în Italia pentru prezența Coronavirus

10.02.2020

Începând cu data de 31 ianuarie 2020 și pentru o perioadă de șase luni, Guvernul italian a decretat starea de…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…