Actualitatea consulatului

Instrucțiuni și acte normative pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național din 26 mai 2019

Biroul Electoral Central prin Decizia 72/D/14.05.2019 (Anexa 4) a stabilit proceduri privind operațiunile de votare, după cum urmează:

 

 • alegătorul își va prezenta actul de identitate operatorului de calculator al biroului secției de votare;
 • operatorul de calculator va scana actul de identitate sau va introduce în SIMPV datele personale ale alegătorului în cazul în care nu se poate folosi scanarea, pentru a verifica dacă cetățeanul își poate exercita dreptul de vot. Dacă aplicația SIMPV nu semnalează niciun impediment la exercitarea dreptului de vot, operatorul va aduce la cunoștința alegătorului faptul că SIMPV înregistrează prezența la vot, separat pentru fiecare scrutin în parte, și că acesta poate opta pentru a-și exercita dreptul de vot atât la alegerile europarlamentare, cât și la referendumul național sau doar pentru unul dintre aceste scrutine;
 • operatorul de calculator va înregistra în SIMPV opțiunea alegătorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, așa cum a fost comunicată de acesta;
 • alegătorul care dorește să își exercite dreptul de vot la referendumul național va primi obligatoriu ambele buletine de vot corespunzătoare celor două întrebări de la referendum, neavând posibilitatea de a opta pentru una sau pentru alta din întrebări;
 • președintele secției de votare sau membrul desemnat de acesta va indica alegătorului să semneze în rubrica dedicată semnăturii pe lista electorală suplimentară corespunzătoare (pe rând, dacă alegătorul a optat pentru ambele scrutine, în ambele liste electorale sau dacă a optat pentru un singur scrutin doar în lista electorală suplimentară în care a fost înscris);
 • în cazul în care alegătorul optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, acesta va fi înscris doar în lista electorală suplimentară corespunzătoare tipului de scrutin pentru care a optat;
 • localurile secțiilor de votare vor fi dotate cu câte trei urne de vot, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot. Președinții secțiilor de votare vor lua măsuri pentru inscripționarea vizibilă corespunzătoare a urnelor și vor da îndrumări alegătorilor pentru a introduce buletinele de vot în urnele destinate acestora;
 • introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea destinată nu atrage nulitatea acestuia;
 • alegătorii comunitari (cetățeni ai altor state UE decât România) nu pot vota pentru referendumul național;
 • alegătorii care au optat și și-au exercitat dreptul de vot pentru un singur scrutin, și cărora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant (sau ștampila cu mențiunea ”VOTAT”) și data scrutinului, vor mai putea să își exercite dreptul de vot, pentru scrutinul pentru care nu au optat inițial, în data de 26 mai 2109, până la ora 21.00 (ora locală), ora închiderii secției de votare. Acesta va fi înscris în lista electorală suplimentară corespunzătoare scrutinului pentru care inițial nu a optat.
 • Alegătorilor le este interzis să părăsească localul secției de votare cu buletine de vot.

IMPORTANT!!

 1. La data de 26 mai 2019, odată cu alegerile pentru Parlamentul European, se va desfășura și referendumul național cu privire la probleme de interes național.
 2. Ambele scrutine se vor desfășura în cadrul acelorași secții de votare, în același interval orar: 7.00-21.00.
 3. Alegătorii pot opta dacă votează doar pentru un scrutin sau pentru ambele.
 4. Alegătorii care inițial au optat pentru un singur tip de scrutin pot vota și pentru scrutinul pentru care nu au votat inițial, până la ora închiderii secției de votare.
 5. La referendumul național alegătorii vor primi obligatoriu două buletine de vot, câte unul pentru fiecare întrebare supusă referendumului, neavând posibilitatea de a opta pentru una sau alta din întrebări.

Modelele buletinelor de vot la referendumul național din 26 mai 2019 pot fi consultate la următorul link: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/buletin_vot.pdf

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Stare de urgență în Italia pentru prezența Coronavirus

10.02.2020

Începând cu data de 31 ianuarie 2020 și pentru o perioadă de șase luni, Guvernul italian a decretat starea de…

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…