Paşaportul

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate – C.R.D.S.

 

ATENȚIE! 

Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei pentru pașaport, sunt recomandate hainele de culoare intensă sau închise la culoare.  
Vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă (alb, roz, bleu, etc.).

PREZENȚA AMBILOR PĂRINȚI ȘI A MINORULUI ESTE OBLIGATORIE!

Domiciliul cetãţeanului român minor se stabileşte, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii pãrinţi, pãrintele supravieţuitor, pãrintele cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã ori reprezentantul legal. În situaţia în care pãrinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care existã neînţelegeri între pãrinţi, de instanţa de judecatã.

Cererea poate fi formulată doar de către unul dintre părinți atunci când este împuternicit de celălalt părinte prin procură specială, autentificată în România de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când exista acordul scris al acestuia, autentificat în aceleasi conditii.

Documente necesare:

 • cartea de identitate valabilă, emisă de autoritățile italiene(pentru minorii care au împlinit vârsta de 15 ani) sau permisul de ședere/atestatul de înscriere în registrul populației rezidente de la primăria italiană al părinţilor, în care să fie inclus minorul, sau având ca titular minorul sau certificat de rezidență eliberat de primăria locală italiană, pe numele minorului;
 • certificatul de nastere românesc;
 • certificatul de căsătorie românesc al părintilor;
 • sentința de divort cu mentiunea definitivă și irevocabilă  (în cazul părinților divorțați), din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredințat minorul, precum și acordul pentru stabilirea domiciliului în străinătate;
 • certificatul de deces românesc al părintelui  ( în cazul în care un părinte este decedat);
 • paşapoartele părinţilor  / cărţi de identitate românești, valabile;
 • pasaportul anterior (în cazul declarării furtului pașaportului simplu este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie italiene / carabinieri. În cazul pierderii se va efectua la oficiul consular o declaraţie pe proprie răspundere);
TOATE DOCUMENTELE SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL !

 

NOTĂ:

 • Valabilitatea paşaportului electronic este de 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, iar pentru minorii cu vârsta între 12-18 ani, valabilitatea pașaportului este de 5 ani..
 • Termenul legal pentru sosirea pașaportului este de 60 de zile lucrătoare.
 • Retragerea pașapoartelor se efectuează de luni până vineri între orele 900930  și  1430-1500, fără programare.
 • Pentru a verifica dacă pașaportul dvs. a sosit la oficiul consular accesați butonul  ”PAȘAPOARTE PRIMITE LA SECȚIA CONSULARĂ”  

 

 

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…