Paşaportul

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

 

ATENȚIE! 

Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei pentru pașaport, sunt recomandate hainele de culoare intensă sau închise la culoare.  
Vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă (alb, roz, bleu, etc.).
 
PREZENȚA AMBILOR PĂRINȚI ȘI A MINORULUI ESTE OBLIGATORIE!

Pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani cererea pentru eliberarea pașaportului simplu se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României sau când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Minorul in vârsta de peste 14 ani formulează personal cererea pentru eliberarea pașaportului simplu, cu acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.

Cererea poate fi formulată doar în prezența și cu acordul unui singur părinte atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleași condiții.

Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată în prezența unei persoane împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul;

 

Documente necesare:

  • cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie românească a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original, dacă minorul a împlinit 14 ani. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoțită de certificatul de naștere, în original;
  • certificatul de naștere românesc al minorului, în original;
  • pașaportul anterior, dacă este cazul;
  • document(e) de identitate (carte de identitate/pașaport) ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
  • certificat de deces/hotărâre judecătorească de încredințare a minorului cu mențiunea definitivă și irevocabilă sau definitivă pentru procesele începute cu data de 15.02.2014, în original, în cazul în care se prezintă doar unul dintre părinți.

TOATE DOCUMENTELE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL !

 

NOTĂ

  • Valabilitatea paşaportului electronic pentru minorii cu vârsta sub 12 ani este de 3 ani, iar pentru minorii cu vârsta între 12-18 ani, valabilitatea pașaportului este de 5 ani.
  • Termenul legal pentru sosirea pașaportului este de 60 de zile lucrătoare.
  • Retragerea pașapoartelor se efectuează de luni până vineri între orele 900930  și  1430-1500, fără programare.
  • Pentru a verifica dacă pașaportul a sosit la oficiul consular accesați butonul ”PAȘAPOARTE PRIMITE LA SECȚIA CONSULARĂ” 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…