Înscriere acte de stare civilă

Schimbarea de nume pe cale administrativă

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români aflaţi în Italia, în al căror statut civil au intervenit modificări înregistrate în străinătate, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 187/09.05.2003, preia cereri prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Milano, pentru înscrierea menţiunilor în starea civila.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României acreditate în străinătate nu pot înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă înregistrate/înscrise la misiune/oficiu, referitoare la modificările intervenite în statutul civil al persoanei.

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi în al căror statut civil a intervenit una din modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul din statele membre ale Uniunii Europene sau în unele din statele cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular, cererea însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil.

Cererea se poate adresa şi în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială direct la primăria care are în păstrare actul de stare civilă.

Documente necesare în vederea înscrierii menţiunii de schimbare a numelui şi/sau prenumelui pe marginea actului de naştere si, după caz, de căsătorie:

 • actul italian de naturalizare în original şi fotocopie;
 • traducerea actului de naturalizare, efectuata de câtre un traducător autorizat de limba română;
 • certificatului de naştere si/sau căsătorie, pentru care se solicită înscrierea menţiunii
 • cartea de identitate italiană sau paşaportul italian;
 • paşaportul românesc valabil.


Cetăţenii români aflaţi în străinătate, care au înscrise în documentele de identitate emise de autorităţile italiene alt nume şi/sau prenume decât cel ce figurează în documentele româneşti şi care nu pot prezenta un document oficial privind modificarea acestuia, pentru înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă române vor solicita schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea numelui pe cale administrativă, completată şi modificată prin Legea nr. 323/2003.

Cererea de schimbare a numelui se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială la primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară sau dacă nu a avut niciodată domiciliul în România la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Direcţiei Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

Cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui trebuie să fie motivată şi însoţită de următoarele documente:

 • copii legalizate de pe certificatele de stare civilă;
 • un exemplar al monitorului Oficial al României, Partea a –III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an;
 • document din care să rezulte că petentul este cetăţean român;
 • cazierul judiciar;
 • cazierul fiscal;
 • fotocopie după documentele de identitate sau călătorie eliberate de autorităţile străine din care să rezulte că persoanele poartă numele sau prenumele solicitat;
 • orice alte documente pe care persoanele în cauză le consideră necesare în susţinerea cererii.

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu membri ai comunității române din Trentino Alto Adige

23.09.2019

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit duminică, 22 septembrie 2019, cu membri ai comunității române din…

Participarea consulului Iulia Cupșa Kiseleff la omagierea soldaților transilvăneni, la Como

21.09.2019

La 21 septembrie a.c., a avut loc, la Como, manifestarea pentru omagierea soldaților transilvăneni și boemieni, căzuți…

Consulul general Adrian Georgescu a participat la evenimentul “LIUTERIA E DIPLOMAZIA”, la Cremona

18.09.2019

Consulul general Adrian Georgescu a participat marți, 17 septembrie 2019, la evenimentul “LIUTERIA E DIPLOMAZIA”.…

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu primarul orașului Bolzano

16.09.2019

La 14 septembrie a.c., consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu primarul orașului Bolzano, Renzo Caramaschi.…