Paşaportul

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în Italia – C.R.D.S.

ATENȚIE! 

Pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei pentru pașaport, sunt recomandate hainele de culoare intensă sau închise la culoare.  
Vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă (alb, roz, bleu, etc.).

 

Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :

 • aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 • aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
 • aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
 • aţi dobândit cetăţenia statului respectiv;
 • aveţi drept de muncă sau sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii, inclusiv formare profesională;
 • sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.

Documente necesare, în original:

 • cartea de identitate valabilă, emisă de autoritățile italiene sau permisul de ședere sau atestatul de înscriere în registrul populației rezidente de la primăria italiană sau certificat de rezidență eliberat de primăria locală italiană;
 • certificatul de naștere românesc;
 • certificatul de căsătorie românesc (pentru cei căsătoriți și pentru cei văduvi); în cazul în care căsătoria s-a încheiat pe teritoriul Italiei este necesară înscrierea acesteia în registrele de stare civilă românești - vezi rubrica înscrieri certificate căsătorie;
 • sentința de divorț cu mențiunea "definitivă si irevocabilă" (pentru cei divorțați);
 • certificatul de deces românesc al sotului/sotiei (pentru cei văduvi);
 • pasaportul anterior (în cazul declarării furtului pașaportului simplu este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie italiene / carabinieri. În cazul pierderii se va efectua la oficiul consular o declaraţie pe proprie răspundere);
 • buletinul sau cartea de identitate românească (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de pașaport);
 • persoanele care au (re)dobândit cetățenia română vor prezenta certificatul de cetatenie .
TOATE DOCUMENTELE SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL !

 

NOTĂ:

 • În conformitate cu Legea nr. 248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.
 • Prezenţa titularului este obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice. 
 • Valabilitatea paşaportului electronic este de 10 ani.
 • Termenul legal pentru sosirea pașaportului este de 60 de zile lucrătoare.
 • Retragerea pașapoartelor se efectuează de luni până vineri între orele 900930  și  1430-1500, fără programare.
 • Pentru a verifica dacă pașaportul dvs. a sosit la oficiul consular accesați butonul  ”PAȘAPOARTE PRIMITE LA SECȚIA CONSULARĂ” 

 

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…