Acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor

 Pentru autentificarea unor astfel de împuterniciri trebuie să prezentaţi următoarele:

  • act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (paşaportul romanesc, buletin/carte de identitate emise de autorităţile române sau paşaport italian, dacă este cazul); în cazul cetăţenilor aparţinând unor state membre ale Uniunii Europene aceştia trebuie să prezinte paşaportul sau cartea de identitate, iar cetăţenii aparţinând unor ţări terţe vor prezenta paşaportul valabil în original;
  • datele din buletinul/cartea de identitate sau paşaportul persoanei pe care o împuterniciţi - serie, număr, data eliberării şi autoritatea emitentă, adresa completă, cod numeric personal (CNP).

 

NOTĂ

  • Procurile sau declaraţiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Consulatului General al României la Milano, în prezenţa consulului.
  • Legea nu permite autentificarea procurilor sau declaraţiilor trimise prin poştă, fax sau e-mail.
  • Procurile generale, speciale, judiciare și de administrare se completează la Consulatul General al României la Milano pe formulare tipizate care vor fi înmânate solicitanților la ghișeu de către consul.
  • Procurile şi declaraţiile sunt autentificate în ziua prezentării la sediul Consulatului General al României la Milano.
Modele de procuri pot fi găsite pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe
 
 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…