Înscriere acte de stare civilă

Înscrierea certificatului de căsătorie

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români (certificat de naştere, certificat de căsătorie) eliberate de autorităţile italiene au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise/înscrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţenii români au obligaţia ca, în termen de 6 luni de la primirea extrasului de stare civilă să solicite transcrierea /înscrierea.

Cadrul legal prevede că, în cazul în care întocmirea actului nu a fost efectuată la oficiul consular, acesta se efectuează în România la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ teritoriale pe a cărei rază se află domiciliul. 

Consulatul General al României la Milano este competent să efectueze înscrierea certificatelor de căsătorie italiene în registrele de stare civilă și să elibereze certificatul de căsătorie românesc pentru cetățenii români care s-au căsătorit la oficiile de stare civilă  din  regiunile Lombardia și Trentino Alto Adige.

Documente necesare:  

  • Certificatul de căsătorie italian plurilingv (fără apostilă), eliberat de Primăria locală în baza Convenției de la Viena din anul 1976 în original şi copie SAU extrasul actului de căsătorie italian pentru uz extern, apostilat de prefectura locală, în original şi copie. Apostila se obţine de la Ufficio Legalizazzioni din cadrul Prefecturii de rezidenţă;
  • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte de la oficiul consular);
  • declarație autentificată, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (în situația în care în extrasul de căsătorie nu se face referire la numele soților după căsătorie);
  • pentru căsătoriile încheiate după 1 octombrie 2011, la rubrica mențiuni a extrasului de căsătorie italian este necesară menționarea expresă a legii aleasă de soți pentru reglementarea regimului matrimonial și regimul matrimonal ales. În lipsa acestei mențiuni, soții pot efectua o declarație pe proprie răspunde, autentificată la oficiul consular;
  • cărţi de identitate româneşti ale soților, în original şi copie; pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia - paşaport CRDS şi carte de identitate italiană, în original şi copie; pentru cetățenii străini pașaport și carte de identitate națională, în original și copie;
  • certificatele de naștere ale soților, în original și copie; dacă unul dintre soți este cetățean străin se va prezenta extrasul multilingv de naștere al acestuia (eliberat în aplicarea Convenției semnate la Viena la 8 septembrie 1976) sau extrasul actului de naștere (în care se menționeză numele părinților) tradus în limba româna.
  • în cazul în care cetățeanul român este divorțat, va prezenta obligatoriu certificatul de naștere sau, după caz, de căsătorie, cu toate mențiunle înscrise, eliberat de autoritățile din România.

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu membri ai comunității române din Trentino Alto Adige

23.09.2019

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit duminică, 22 septembrie 2019, cu membri ai comunității române din…

Participarea consulului Iulia Cupșa Kiseleff la omagierea soldaților transilvăneni, la Como

21.09.2019

La 21 septembrie a.c., a avut loc, la Como, manifestarea pentru omagierea soldaților transilvăneni și boemieni, căzuți…

Consulul general Adrian Georgescu a participat la evenimentul “LIUTERIA E DIPLOMAZIA”, la Cremona

18.09.2019

Consulul general Adrian Georgescu a participat marți, 17 septembrie 2019, la evenimentul “LIUTERIA E DIPLOMAZIA”.…

Consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu primarul orașului Bolzano

16.09.2019

La 14 septembrie a.c., consulul general Adrian Georgescu s-a întâlnit cu primarul orașului Bolzano, Renzo Caramaschi.…