Obţinerea actelor din România

Certificate de cazier judiciar pentru persoane fizice

La cererea persoanelor interesate, certificatul de cazier judiciar, emis de autorităţile române, se poate procura prin intermediul oficiului consular.

Documentul se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titular, urmând a fi înmânat titularului sau persoanei împuternicite pe baza unei procuri autentificate.

Durata obținerii cazierului judiciar este de circa 4 – 8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.

Cazierul judiciar este valabil 6 luni.

Prin intermediul oficiului consular se poate obține și aplicarea apostilei prevăzută de Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certificatul de cazier judiciar.

Documente necesare:

  • cerere servicii consulare;
  • cerere tip;
  • document de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate, în original şi fotocopie pentru cetăţenii UE şi paşaport, în original şi fotocopie, pentru cetăţenii non-UE).

Formulare :

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…