Obţinerea actelor din România

Certificate de naştere/căsătorie/deces

La cererea persoanelor interesate, se pot procura din România, prin intermediul oficiului consular, duplicate ale certificatelor de stare civilă din România - certificate de naștere, căsătorie, deces.

Cu excepția certificatelor de naștere și a celor de deces, nu pot fi solicitate documente în numele altor persoane.

Documentele se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titular, urmând a fi înmânate titularului sau persoanei împuternicite pe baza unei procuri autentificate.

Durata obținerii duplicatelor certificatelor de stare civilă este de circa 3 luni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.

Prin intermediul oficiului consular se poate obține și aplicarea apostilei prevăzută de Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certificatele de stare civilă.

Documente necesare:

  • cerere servicii consulare;
  • cerere tip;
  • document de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate, în original şi fotocopie, pentru cetăţenii UE şi paşaport, în original şi fotocopie, pentru cetăţenii non-UE).

Formulare:

 

 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…