Servicii consulare

Acte notariale

În conformitate cu Legea nr. 36/1995, republicată, oficiile consulare ale României îşi desfășoară activitatea notarială pe baza legii române și a înțelegerilor internaționale la care România este parte, precum și potrivit uzanțelor internaționale.

La cerere, se efectuează următoarele servicii notariale: redactarea de înscrisuri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii; autentificarea înscrisurilor, cu excepția transmisiunilor imobiliare încheiate prin acte juridice între vii (se autentifică înscrisurile pentru care legea prevede expres forma autentică); legalizarea sigiliilor si a semnăturilor; darea de dată certă înscrisurilor prezentate de părți; certificarea unor fapte; legalizarea de copii de pe înscrisuri; efectuarea și legalizarea traducerilor; primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți; eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite.

 

AUTENTIFICAREA DE PROCURI ȘI DECLARAȚII

Pentru a întocmi o procura este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate). Se recomandă prezentarea unei fotocopii a cărții de identitate românești a persoanei împuternicite.

Procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea efectuându-se cu un act românesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate.

În cazul procurilor pentru obţinerea cărţii de identitate solicitantul se poate identifica şi cu titlul de călătorie.

 

Oficiile consulare ale României nu pot efectua operaţiuni notariale privind încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

Pentru autentificarea procurilor speciale prevăzute la art. 90 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, nu se percepe taxa consulară, procurile fiind  valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.

Pentru cetățenii români aflați în străinătate, procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor de obţinere a paşapoartelor româneşti sau a certificatelor de stare civilă se autentifică doar la oficiile consulare ale României.

Toate celelalte tipuri de procuri şi declaraţii, inclusiv pentru pensii şi declaraţiile privind acordul părinţilor de ieşire din ţară a minorilor (în două exemplare) pot fi autentificate la notari locali şi apostilate la prefecturile italiene locale, în baza Convenţiei de la Haga din 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

 

 

 LEGALIZAREA COPIILOR DE PE ÎNSCRISURI

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să prezinte, în mod obligatoriu, înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

 

ATESTATUL DE STARE CIVILĂ ȘI COMPONENȚA FAMILIEI

Atestatul de stare civilă și componența familiei se eliberează, la cererea cetățenilor români, sub forma unei declarații consulare în limba italiană care cuprinde toate datele de stare civilă înregistrate în registrele de stare civilă din România ale titularului, precum și, dacă este cazul, datele soțului, soției și copiilor.

Pentru eliberarea atestatului solicitantul trebuie să se prezinte la oficiul consular personal sau prin mandatar împuternicit cu procură autentificată de notar în România sau de un consul al României în străinătate. Dacă procura prin care se împunternicește un mandatar este autentificată de un notar public din Italia, aceasta trebuie să fie și apostilată în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 5 oct. 1961 privind suprimarea obligației supralegalizării.

Documente necesare, emise de autoritățile române, și care se prezintă în original:

  • pașaportul/cartea de identitate, valabile;
  • certificatul de naștere al solicitantului;
  • certificatul de căsătorie al solicitantului (în cazul persoanelor căsătorite);
  • sentința de divorț a solicitantului (în cazul persoanelor divorțate);
  • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul persoanelor văduve);
  • certificatele de naștere ale copiilor; 
  • în cazul persoanelor necăsătorite - adeverință emisă de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu din România (cu dată recentă) sau declarație autentificată, pe proprie răspundere, privind starea civilă. 
 

În prim plan

 

Actualitatea consulatului

Programul de burse MAE oferite de statul român cetățenilor străini, pe baza HG 288/1993, pentru anul universitar 2020-2021

13.01.2020

Vă comunicăm următoarele informații de interes cu privire la Programul de burse MAE oferite de statul român…

Întâlnirea literară cu scriitoarea de origine română, Lyana Galiș

16.12.2019

La 13 decembrie 2019, Consulatul General al României la Milano a găzduit întâlnirea literară cu scriitoarea de origine …

EVENIMENT LITERAR LA CONSULAT - ZIUA CULTURII NAȚIONALE!

09.12.2019

Sâmbătă, 18 ianuarie a.c., ora 17.00, Consulatul General al României la Milano va serba Ziua Culturii Naționale,…

Celebrarea Zilei Naționale a Romaniei

03.12.2019

La 2 decembrie, CGR Milano a organizat, la Hotel Melia, tradiționala recepție diplomatică pentru celebrarea Zilei…